آزمون چرخ زندگی

مدت زمان آزمون: 1 ساعت

اعلام نتیجه: 1 هفته

معرفی آزمون چرخ زندگی

مطالعات روانشناسی حاکی از آن است که همه‌ی انسان‌ها برای «حالِ خوب» زندگی می‌کنند و می‌خواهند در هیچ مقطعی از زندگی، با حسرت و پشیمانی مواجه نشوند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این «حالِ خوب» به شرطی در زندگی انسان جاری خواهد شد که او بتواند در میان ابعاد هشت‌گانه‌ی زندگی‌، شامل: «خانواده»، «همسر و فرزندان»، «شغل»، «معنویت»، «سلامتی»، «یادگیری و رشد»، «ارتباطات» و «تفریح»، تعادل برقرار کرده و به صورت متوازن به این ابعاد، توجّه نماید.

«آزمون چرخ زندگی» وضعیت ابعاد هشت‌گانه‌ی زندگی شما را در مقطع فعلی می‌سنجد و نتایج آن به شما می‌گوید تا به این لحظه، به کدام یک از ابعاد زندگی، توجّه بیشتری داشته‌اید و از کدام ابعاد، غافل شده‌اید. شما به واسطه‌ی این آزمون می‌توانید نارسایی‌های چرخ زندگی خود را که باید متعادل و متوازن باشد، شناسایی کرده و در جهت بازآوری تعادل و توازن در زندگی‌تان، برنامه‌ریزی و اقدام مجدّد نمایید.

چرا باید در آزمون چرخ زندگی شرکت کنم؟

این آزمون برای چه کسانی مناسـب اسـت؟

نیاز به مشاوره تخصصی دارید؟
آزمون چرخ زندگی